Tudományos Diákkör (TDK)

Tudományos Diákköri Konferencia a Georgikon Campuson (2020. november 25.)

A Szent István Egyetem 2020. évi Tudományos Diákköri Konferenciája november 25-én zajlott valamennyi campuson. Az őszi TDK keretében a Georgikon karon 9 hallgató mutatta be pályamunkáját az Agrártudományi Szekcióban. A dolgozatokat Természetvédelmi és növénytudományi, valamint Környezet- és Gazdaságtudományi tagozatokba soroltuk. A benyújtott pályamunkák többsége megfelelt a kívánalmaknak. A Tudományos Diákköri Konferencián két I., egy II. és egy III., valamint egy különdíj került kiadásra. A két I. helyezést elért hallgató a pontszámaik alapján Rektori és Dékáni különdíjban részesült. A bíráló bizottságok 7 bemutatott dolgozatot és az előadó hallgatót javasoltak a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre. A 2020-as év kihívásokkal teli év volt az élet valamennyi területén beleértve a tudományos Diákköri Tevékenységet is. A járványhelyzet jelentősen gátolta a tervezett kísérletes kutatómunkák elvégzését. Mindezek alapján kiemelt köszönet illeti a pályamunkákat benyújtó hallgatókat és a fáradságot nem ismerő konzulenseiket, hogy ezek a dolgozatok a konferenciánkon bemutatásra kerülhettek. Köszönetünket szeretném kifejezni azon kollégák felé, akik önzetlenül vállalták a dolgozatok bírálatát, valamint részt vettek a zsűrik munkájában és lehetővé tették a TDK zavartalan lebonyolítását.

Szívből gratulálunk a rendezvényen részt vevő valamennyi hallgatónak és témavezetőiknek!

 

Rektori Különdíj

 • Horváth Melitta: A feketefenyő telepítéssel érintett területek növényzeti változásai a Keszthelyi-hegységben légifotók alapján (1959-2016).Konzulensek: Dr. Bódis Judit, Dr. Bauer Norbert

Dékáni Különdíj

 • Dr. Teknős László: A katasztrófavédelem fenntartható fejlődést támogató feladatainak elemzése.
  Konzulens: Dr. Anda Angéla

I. helyezés

 • Horváth Melitta: A feketefenyő telepítéssel érintett területek növényzeti változásai a Keszthelyi-hegységben légifotók alapján (1959-2016).
  Konzulensek: Dr. Bódis Judit, Dr. Bauer Norbert
 • Dr. Teknős László: A katasztrófavédelem fenntartható fejlődést támogató feladatainak elemzése.
  Konzulens: Dr. Anda Angéla

II. helyezés

 • Svajda Petra: Különböző kezelések hatása a természetvédelmi szempontból fontos növényfajokra a nyirádi Sár-állón.
  Konzulens: Dr. Bódis Judit

III. helyezés

 • Lábadi Vivien: A tájhasználat története és a felhagyás következményei a nyirádi Sár-állón
  Konzulens: Dr. Bódis Judit

Különdíj

 • Lórántfy Kolos: Egy kemenesalji település, Mesteri tájhasználat története és természetvédelmi vonatkozásai.
  Konzulensek: Dr. Bódis Judit, Dr. Varga Anna

 

Keszthely 2020. december 13.

 

Dr. Takács András Péter ETDT elnök

 

A program a hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik NTP-HHTDK- 20-0009 támogatása keretében valósul meg.

eem