XXVII. Ifjúsági Tudományos Fórum

Felhívás

XXVII. Ifjúsági Tudományos Fórum
Keszthely
2021. május 20.

Szervezők:

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus
         

Doktoranduszok Országos Szövetsége Agrártudományi Osztály
 

Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány
 

Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága
Állattenyésztési és Takarmányozási Munkabizottság
  

Támogató:

EFOP-3.6.1-15-2016-00016

 

 

 

Felhívás

Formai követelmények

Mintadolgozat

 

Rendezvényünk a hazai agrár-felsőoktatás teljes intézményhálózatában tudományos tevékenységet folytató fiatal oktató, kutató és PhD hallgató rétegeinek tudományos fóruma. Célja az új kutatási módszerek és eredmények bemutatása, a publikációs és előadói gyakorlat megszerzése. Lehetőséget biztosítunk továbbá felvételi előtt álló BSc és MSc szakos hallgatóknak a kutatási eredményeik bemutatására is.

A kialakult járványügyi helyzet következtében idén az előadások megtartására online formában lesz lehetőségünk.

A szekciókban folyó munka témavezető elnök segítségével nemcsak a tudományos, hanem az előadói és prezentációs képességek terén is segítséget nyújt. Az előadások hat oldalas, a tudományos cikkek szakmai és formai követelményei (mellékletben) alapján megszerkesztett anyagai önálló ISBN számmal rendelkező CD-ROM kiadvány formájában jelennek meg.

A tervezett szekciók:

  1. Állattenyésztés
  2. Állattan - Állatélettan - Takarmányozástan
  3. Növénytermesztés - Kertészet
  4. Talajtan - Agrokémia - Növényvédelem
  5. Közgazdaságtan - Vállalati gazdaságtan
  6. Idegenforgalom - Turizmus - Vendéglátás
  7. Informatika - Műszaki ismeretek
  • A tényleges szekcióbeosztás a résztvevők számától és az előadások témájától függően kerül kialakításra.
  • Megfelelő számú jelentkező esetén a fentieken kívül más témakörű szekció is indulhat!
  • Kérnénk a kísérőlevélben a javasolt szekciót megnevezni!

 

A részvétel a konferencián idén díjmentes lesz. A jelentkezés a hat oldalas, megadott formátumú anyagok beküldésével lehetséges. Ennek határideje 2021. május 7.

A dolgozatokat kérjük Dr. Bene Szabolcs egyetemi docensnek e-mail-ben (itfkeszthely [kukac] gmail.com), csatolt fájlként eljuttatni (postázni semmit sem kell). A kapcsolódó információk, valamint a formai követelmények a felhíváshoz mellékelten, és a https://keszthely.uni-mate.hu/ honlapunkon is megtalálhatók.

 

Keszthely, 2021. március 23.

 

Dr. Bene Szabolcs
egyetemi docens,
a Szervezőbizottság elnöke