Pályázatok, ösztöndíjak

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus pályázatot hirdet PhD kiválósági ösztöndíj („Doctorandus Primus” díj) elnyerésére.

Az ösztöndíj célja „A Pannon Egyetem átfogó intézményfejlesztése az intelligens szakosodás elősegítése érdekében” című EFOP-3.6.1-16-2016-00015 azonosító számú projekt keretén belül „A nemzeti intelligens szakosodási stratégia kutatási fejlesztési irányaihoz illeszkedő intézményi célzott alapkutatások és alkalmazott kutatások emberi erőforrás feltételeinek fejlesztése” támogatható tevékenység keretében: a kiválósági, tudományos utánpótlás biztosítás érdekében a tudományos kutatásban kiemelkedő pályakezdő fiatal ösztöndíjjal történő segítése kutatásainak további folytatásában.

Jogosultak köre: pályázhat a Georgikon Campuson doktorandusz (PhD) képzésben részt vevő fiatal kolléga.  A pályázati felhívásra egy személy egy pályázatot nyújthat be. Összesen egy ösztöndíj kerülhet kiosztásra.

Az ösztöndíj összege: 100 000 Ft/hó

A pályázatokat 2021. május 15. 12.00-ig elektronikus formában lehet benyújtani, a polgar.jozsef.peter@uni-mate.hu címre kell megküldeni. A pályázati kiírás és a jelentkezési űrlap a csatolmányban található.

Pályázati kiírás

Jelentkezési űrlap

 

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus pályázatot hirdet az EFOP-3.6.1-16-2016-00015 azonosító számú, „ A Pannon Egyetem átfogó intézményfejlesztése az intelligens szakosodás elősegítése érdekében” című projekt keretében,

„A vállalkozói kompetenciák fejlesztése a mezőgazdaság és innováció viszonylatában” témakörben pályamunkák készítésére.

Pályázhatnak a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campusának FSz-BSc-MSc szakokon tanuló nappali vagy levelező tagozatos hallgatói.

Pályadíj:

I. Helyezett:  150 000 Ft
II. Helyezett: 125 000 Ft
III. Helyezett: 100 000 Ft

A beadás módja: Dr. Bacsi Zsuzsanna egyetemi tanár (MATE-AÖK) részére a bacsi.zsuzsanna@uni-mate.hu e-mail címre.

Beadási határidő: 2021. május 15., 12.00 óra.

A pályázati kiírás és a jelentkezési űrlap a csatolmányban található.

Pályázati kiírás

Jelentkezési űrlap

 

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem pályázatot hirdet a Geogikon Campus hallgatói részére Georgikon Ösztöndíj elnyerésére:

Georgikon Ösztöndíj felhívás

Georgikon Ösztöndíj igénylőlap

 

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem pályázatot hirdet a Geogikon Campus költségtérítéses hallgatói részére Georgikon Szociális Ösztöndíj elnyerésére:

Georgikon Szociális Ösztöndíj felhívás

Georgikon Szociális Ösztöndíj igénylőlap